Revyarkivet

Här ser du våra senaste revyer

2014-2015 I VALET OCH KVALET

Kära nån! Tiden springer iväg och till nyåret 2014/15 är det åter dags för Horndalsrevyn att äntra revyscenen i Kulturforums lokaler i Horndal. Vi slår

Läs mer

2012-2013 ETT DRÖMSPEL

Kära besökare! Som ni säkert har förstått är temat för Horndalsrevyn 2012-13 drömmar. Alla har vi drömmar, stora som små. Oftast är drömmen ett idealtillstånd.

Läs mer

2006-2007 HATTAR & MÖSSOR

Revyn ”Hattar & Mössor” spelades i 17 föreställningar inför en publik på sammanlagt ca 4100. Av dessa kom knappt 1000 från den omgivande regionen utanför

Läs mer

2004-2005 TUR & RETUR

Revyn ”Tur&Retur” spelades i 17 föreställningar inför ca 4200 personer och av dessa kom knappt 1000 personer i publiken från omgivande regionen utanför Avesta kommun.

Läs mer

2003-2004 DILLEBLIXTAR

Revyn ”Dilleblixtar” spelades i 18 föreställningar inför ca 4400 besökare – en ökning med 600 personer sen föregående revy 2001-2002. Recensionerna var genomgående positiva i

Läs mer

2001-2002 HORNDAL.SE

”horndal.se” spelades vid 15 tillfällen och publiken uppgick till ca 3800 personer. Recensionerna var blandade men till övervägande del positiva. Revyn tog bl a upp

Läs mer

1999-2000 MILLE-DILLE

Revyn ”Mille-Dille” spelades vid 18 tillfällen och publiken uppgick till ca 4500. Recensionerna var mycket positiva i samtliga tre tidningar Avesta Tidning, Dala-Demokraten och Falu-Kuriren/Södra

Läs mer

1997-1998 ALLT KAN SKE

Horndalsrevyn firade sitt 20-års jubileum (sen nystarten 1977-1978) med revyn ”Allt kan ske” – en av de tre bästa uppsättningar som Horndalsrevyn producerat. Recensenterna höjde

Läs mer