2006-2007 HATTAR & MÖSSOR

Revyn ”Hattar & Mössor” spelades i 17 föreställningar inför en publik på sammanlagt ca 4100. Av dessa kom knappt 1000 från den omgivande regionen utanför Avesta kommun.

Recensionerna var överlag positiva och följande citat gick att läsa: ”Javisst, det blev en ny höjdare!”, ”Det var förbaskat bra” – Avesta Tidning, ”Ibland blir det riktigt hett i salongen…” – Falukuriren samt ”Trivsam och underhållande…” – Dalademokraten.

Revyn var som vanligt en nummer revy av traditionellt snitt. Denna gånga fanns det dock en tunn röd tråd i form av politik eftersom 2006 var ett valår. Sålunda återspeglades socialdemokraternas valförlust med en pricksäker imitation av Göran Persson framförd av Jonas Bivelöv. Valserna kring Dalalandstingets svajiga majoritet liksom de bitvisa nedläggningarna av Avesta lasarett fanns också med på politikens bord. Ett annat tema, som fanns osynligt inbäddat i revyn, var manligt-kvinnligt vilket man kunde spåra i monologerna ”Karl skulle man vara”, ”Kärleksängeln” och ”Dags att säga ifrån”. Trots detta tre monologer av helt skilda slag. Dessa nummer ingick samtidigt i gruppen stora skrattnummer. Här återfanns också sketcherna ”Den finska vänorten”, ”Herr Green” och ”I paradiset”. Bland de mer praktfulla numren kunde man, förutom inledning och final, se 1700-talsnumret ”En osannolik historia” där 250-års minnet av Mozarts födelse och 300-årsminnet av Carl von Linnés födelse uppmärksammades.

Flera av revynumren skrevs av Stig Söderkvist. Andra författare som bidrog med nummer var Peter Stenvall, Carl-Erik Sørensen, Vase & Fuglsang och Anders Eklund.

Ensemblen bestod av Lina Andersson, Jonas Bivelöv, Kerstin Bohlin, Malin Engström, Mats Marcus, Peter Stenvall, samt Caroline Lindstedt och Lina Pyykönen. Scenteknikerna Daniel Marcus och Göte Norstedt gjorde uppskattade inhopp på scen här och där i revyn. För regin stod Daniel Scherp medan Sofia Nordström Reinfeldt ansvarade för koreografin. Scenografi och rekvisita gjordes av Göte Norstedt. Kostym: Britt-Marie Nord. Ljud: Peter Abrahamsson (Magic Sound AB). Ljussättning: Tommy Nielsen. Ljustekniker: Peter Lövgren. Följespot: Lotta Engström. Scentekniker: Daniel Marcus, Göte Norstedt. Programblad: Malin Ahlberg. Sponsoransvarig: Viktoria Olsson. Lokalansvarig: Jonas Bivelöv. Marknadsansvarig: Peter Lövgren. Orkester: Anton Leandersson, Ola Söderberg, Hans-Olov Eriksson, Krister Yngvesson och David Yngveson.

Producent: Peter Stenvall.