2012-2013 ETT DRÖMSPEL

Kära besökare!

Som ni säkert har förstått är temat för Horndalsrevyn 2012-13 drömmar. Alla har vi drömmar, stora som små. Oftast är drömmen ett idealtillstånd. Vi talar om dreamteam, drömmål, drömprins, svärmorsdröm mm. Ibland kan drömmen vara en verklighetsflykt. Den värsta typen av dröm är mardrömmen, men eftersom Horndalsrevyn vill vara en positiv revy lämnar vi mardrömmen åt sitt öde.

Inom politiken talar man inte om drömmar utan om visioner. Kommunledningen i Avesta har visioner inför framtiden, t ex hur kommunen ska växa. Ordet dröm förekommer dock. Den nya parken döptes ju till Drömparken.

Produktiongruppen för revyn har bl a inspirerats av kommunens politiker, som vågar tala om visioner. En annan inspirationskälla är att vi i år uppmärksammar hundraårsminnet av August Strindbergs död. Hans älsklingsdrama var ”Ett drömspel”, och genom att knyta an till drömmar i allmänhet,  kommunpolitikernas visioner och Strindberg fastnade vi för titeln ”Ett drömspel”. Vad Strindberg hade tyckt om lånet av titeln kommer att visa sig under revyns gång…..